Meister Eckhart op het kruispunt van oost en west

Datum en tijd

25 Januari 2018 om 20:00

Beschrijving

Description

Inleider: dr. Bruno M.J. Nagel, studeerde filosofie, theologie, godsdienstwetenschappen en Indo-Iraanse talen en culturen

Donderdag 25 januari om 20.00 uur zal dr. Bruno Nagel spreken over ‘Meister Eckhart op het kruispunt van oost en west’. De lezing wordt gehouden in de Vredeskerk, Van Reenenpark 23 te Nijkerk en de entree bedraagt € 3,–. Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting Nijkerk. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De middeleeuwse denker en mysticus Meister Eckhart (1260-1328) oefent vaak grote aantrekkingskracht uit op mensen die zoeken naar verdieping van hun christelijk perspectief op het bestaan. Maar ook wie vertrouwd is met vormen van oosterse spiritualiteit en mystiek, en vervolgens met Eckhart kennis maakt, heeft bij alle verschillen regelmatig een wonderlijke ervaring van herkenning.

In deze lezing komen centrale thema’s uit het denken van Eckhart aan de orde naast kernthema’s uit oosterse vormen van spiritualiteit die, ondanks het ontbreken van historische beïnvloeding, op een aantal punten opmerkelijke verwantschap vertonen met het denken en de spiritualiteit van Eckhart.

Contact

Contact
  • Locatie Nijkerk Centrum
  • Adres Van Reenenpark 23 Nijkerk
  • Telefoon 033-2459364
  • E-mailv-en-t@herian.com

Deel activiteit

Contact