Het levensverhaal van Petrus Inleider: Erik Idema, uitgever en schrijver van Bijbelse verhalen

Datum en tijd

21 Maart 2018 om 20:00

Beschrijving

Description

Woensdag 21 maart om 20.00 uur zal Erik Idema vertellen over ‘Het levensverhaal van Petrus’. De lezing wordt gehouden in De Vredeskerk, Van Reenenpark 23 te Nijkerk en de entree bedraagt € 3,–. Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting Nijkerk. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Ooit was hij een visser, maar zijn leven veranderde totaal toen Jezus voorbij kwam en hem riep. Petrus maakte de wonderlijke weg van Jezus van dichtbij mee. Hij liep over water, hij zag met eigen ogen hoe zieke mensen genazen. Hij was degene die zei dat Jezus de Messias was. Maar hij was uiteindelijk ook degene die na de arrestatie van Jezus zei dat hij hem niet kende.

Op deze avond horen we wat de Bijbel en andere bronnen vertellen over het levensverhaal van Petrus. Een aangrijpend en bijzonder verhaal, dat na Pasen nog lang niet afgelopen is.

Contact

Contact
  • Locatie Nijkerk Centrum
  • Adres Van Reenenpark 23, Nijkerk
  • Telefoon 033-2459364
  • E-mailv-en-t@herian.com

Deel activiteit

Contact