Joodse beeldvorming van Jezus – Inleider Marcel Kemp uit Amersfoort

Datum en tijd

30 Januari 2018 om 20:00

Beschrijving

Description

Dinsdag 30 januari om 20.00 uur zal Marcel Kemp spreken over ‘Joodse beeldvorming van Jezus’. De lezing wordt gehouden in Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk) te Nijkerk en de entree bedraagt € 3,–. Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting Nijkerk. Belangstellenden zijn van harte welkom.

In het licht van de geschiedenis van pogroms, verguizing en vernietiging van het Europese Jodendom, waarbij christenen en een bepaalde christelijke theologie een grote rol speelden, is het verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch interesse is getoond in de stichter van het christendom: Jezus.

Hoe kijkt men in joodse kring nú tegen Jezus aan? Dat varieert enorm. Er wordt niet alleen op verschillende wijzen ‘afstand’ genomen van een Jezus-in-christelijke-context, maar er zijn ook joodse schrijvers en denkers die Jezus als ‘joodse broeder’ voluit herkennen en erkennen. Daarbij gaat het om de kijk op Jezus van o.a. Leo Baeck, René Süss, Shalom Ben-Chorin en Pinchas Lapide. Interessante vraag is tenslotte of joodse visies op Jezus ook voor christenen vandaag aanleiding kunnen zijn Jezus anders te verstaan . . .

Contact

Contact
  • Locatie Nijkerk Centrum
  • Adres Holkerstraat 34 Nijkerk
  • Telefoon 033-2459364
  • E-mailv-en-t@herian.com

Deel activiteit

Contact