Jonah – Inleider: Juke Hudig

Datum en tijd

06 Maart 2018 om 20:00

Beschrijving

Description

Dinsdag 6 maart om 20.00 uur zal Juke Hudig spreken over ‘Jonah’. De lezing wordt gehouden in Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk), Holkerstraat 34 te Nijkerk en de entree bedraagt € 3,–. Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting Nijkerk. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Het bijbelboek Jonah beschrijft een inwijding in de diepste mysteriën van het mens zijn. Jonah wordt meestal gekoppeld aan de walvis, maar dat is slechts een onderdeel van dit korte maar complexe verhaal.
Jonah wordt geroepen: “Sta op, ga naar Nineveh”. Maar hij vlucht voor de stem van God. Hij raakt verstrikt in de benauwenis van de diepste wateren, tot hij zich opricht naar de Ene, die hem begeleidt op zijn weg naar de hoogste hemelen. In Nineveh roept hij de bewoners van de stad op tot inkeer te komen.
Hij gaat zelf door alle lagen van bewustzijn en wordt omgevormd. Een louteringsproces, waarin Jonah alles in zichzelf offert en herboren wordt, verbonden met de Allerhoogste.
Juke Hudig werkt in pastelkrijt. Zij tekende veel ‘tuinen’, impressies van de natuur. Maar het liefst verdiept zij zich in een ‘heilige’ tekst, zoals Dante’s ‘Divina Commedia’, het bijbelboek Job, een gedicht van A. Poesjkin, een sprookje van Andersen of een lied van Schubert, een legende van de heilige Christoforus en andere onderwerpen. In 2016 voltooide zij een reeks van 55 pastels over Jonah, in boekvorm prachtig uitgegeven door Uitgeverij Nachtwind. Zij zal ook boeken en kaarten meenemen voor de verkoop.

Contact

Contact
  • Locatie Nijkerk Centrum
  • Adres Holkerstraat 34, Nijkerk
  • Telefoon 033-2459364
  • E-mailv-en-t@herian.com

Deel activiteit

Contact