God en het lijden – Inleider: Rob Compaijen uit ‘t Harde

Datum en tijd

05 Februari 2018 om 20:00

Beschrijving

Description

Maandag 5 februari om 20.00 uur zal Rob Compaijen spreken over ‘God en het lijden’. De lezing wordt gehouden in Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk) te Nijkerk en de entree bedraagt € 3,–. Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting Nijkerk. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Waarom is er lijden? Het is een van de fundamentele vragen van het menselijk bestaan.

Ieder mens wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met tegenslag, pijn, ziekte en dood. In deze ervaringen kan de vraag naar een reden voor het lijden ons aangrijpen. Voor christenen lijkt deze vraag alleen nog maar drukkender te worden, want waarom is er lijden als er een God is die goed en almachtig is? En deze vraag leeft niet alleen in ons eigen hart: we worden door anderen regelmatig met dit probleem geconfronteerd. Het lijden is zelfs wel ‘het grootste wapen van de atheïst’ genoemd. Voldoende redenen om een avond met elkaar over deze thematiek na te denken. In een verkenning van dit ingewikkelde én interessante probleem zal worden stilgestaan bij onder andere de volgende vragen. In welke opzichten is lijden eigenlijk een probleem? Is het alleen een probleem voor christenen die in een goede en almachtige God geloven? Is het een probleem voor atheïsten? Wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over Gods almacht? Wat verstaan we onder Gods goedheid? En bestaat er een (overtuigende) oplossing voor het probleem van het lijden?

Dr. R. Compaijen MA is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen.

Contact

Contact
  • Locatie Nijkerk Centrum
  • Adres Holkerstraat 34 Nijkerk
  • Telefoon 033-2459364
  • E-mailv-en-t@herian.com

Deel activiteit

Contact